DFS Kullanılarak Örnek Soru Çözümü

https://www.spoj.com/problems/ABCPATH/

#include <bits/stdc++.h>
#define MAXEDGE 100
using namespace std;

char grid[55][55];
bool vis[55][55];
int h, w;
/*
Bu problemde çizgemizi h'ye w'lik 2 boyutlu bir dizi şeklinde 
tutuyoruz.
Bu durumda toplam düğüm sayımız h*w olur. grid[i][j] düğümününde i-j 
düğümünün tuttuğu char değeri saklanır. Aynı zamanda i-j düğümünün 
komşuları (i-1)-j, (i-1)-(j-1), (i-1)-(j+1), (i+1)-j, (i+1)-(j-1), 
(i+1)-(j+1), i-(j-1) ve i-(j+1) olur. 
*/

bool check(char c, int a, int b){
  if( a >= 0 && a < h && b >= 0 && b < w && grid[a][b] == c+1 && vis[a][b] == 0)
    return 1;
  else
    return 0;
}
/*
check fonksiyonu, dfs sırasında a-b düğümüne ilerlenip ilerilmemesi 
gerektiğini kontrol eder.
Eğer a-b düğümü işaretli değilse, a ve b sınır değerleri içinde
kalıyorsa ve grid[a][b] değeri şu anda bulunduğumuz düğümün char 
değerinden bir fazlaysa 1, aksi durumda 0 döndürür.
*/

int dfs(int x, int y){
  int add = 0;
  char tmp = grid[x][y]; 
  vis[x][y] = 1;
  if(check(tmp, x-1, y))
    add = max(add, dfs(x-1, y));
  if(check(tmp, x-1, y-1))
    add = max(add, dfs(x-1, y-1));
  if(check(tmp, x-1, y+1))
    add = max(add, dfs(x-1, y+1));
  if(check(tmp, x+1, y+1))
    add = max(add, dfs(x+1, y+1));
  if(check(tmp, x+1, y-1))
    add = max(add, dfs(x+1, y-1));
  if(check(tmp, x+1, y))
    add = max(add, dfs(x+1, y));  
  if(check(tmp, x, y-1))
    add = max(add, dfs(x, y-1));
  if(check(tmp, x, y+1))
    add = max(add, dfs(x, y+1)); 
/*
Sırayla x-y düğümünün bütün komşuları incelenir ve uygun durumda 
olanlara dfs fonksiyonu çağrılır. Burada dfs fonksiyonunun
döndürdüğü değer o düğümden dfs atıldığında gezilebilecek maksimum 
düğüm sayısıdır. Her dfs fonksiyonu için döndürülen değer, 
komşularının dfs fonksiyonlarından maksimum olanın bir fazlasıdır.
*/
  return (add+1);
}
int main(){
  int count = 1;
  while(1){
    cin >> h >> w;
    if(h == 0 && w == 0)
      return 0;
    for(int i = 0; i < h; ++i)
      for(int j = 0; j < w; ++j){
        cin >> grid[i][j];  
        vis[i][j] = 0;
      }
    int ans = 0;
    for(int i = 0; i < h; ++i)
      for(int j = 0; j < w; ++j)
        if(grid[i][j] == 'A')
          ans = max(ans, dfs(i, j));
    /*
    Oluşturacağımız harf dizisi her türlü 'A' harfinden 
    başlayacağı için 'A' değerini tutan bütün düğümlere
    dfs atılır.Aralarından en büyüğü cevabımızı verir
    */
    cout << "Case " << count++ << ": " << ans << endl;
  }
}

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *