Dönen Yüklü Küresel Kabuk

Yüklü bir küresel kabuğu döndürdüğümüzde elbette bir manyetik alan oluşacaktır, sonuçta elimizde hareket eden yükler vardır. Ancak bu manyetik alan ne tür bir formda olacaktır? Kabuğun içindeki ve dışındaki noktalar için oluşan manyetik alan, ilk olarak vektör potansiyelinin integralle hesaplanmasıyla bulunmuştur.

Önemli Not: Çözümün son sayfasında sondan ikinci satırda ikinci terimde 1/r’nin türevi alınırken bir işlem hatası yapılmıştır. İkinci terimin paydasında 6 yerine 3 olmalıdır, böylece sonraki satırda terimler ortak paranteze alındığında sinüsin katsayısı 1/2 değil 1 olacaktır. Bu hata düzeltilince küresel kabuğun dışındaki noktalarda oluşturduğu alanın bir dipol alanı olduğu açıkça görülebilir – elektrik dipolünün alan denklemiyle elde edilen bu son denklemin karşılaştırılması yeterli olacaktır.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *