Category: Ortaya Karışık

Tavşanı Takip Eden Tilki

Bir tilki, bir tavşanı takip etmekten bıkmayıp usanmazsa sonuçta ne mi olur? Tavşanı yakalayamaz…...

Topraklanmış Plakalar Arasında Bir Yük

Bu sorumuzda topraklanmış plakalar arasına konmuş noktasal bir yüke etki edecek kuvveti hesapladık. Hesaplamalarımızda görüntü yükü metodunu kullandık, sistemi inceleyebilmek için sonsuz görüntü yükü kullanmamız gerekti. Ardından bu görüntü yüklerini de dipol çiftleri gibi modelleyerek soruyu çözdük....

Uzayda Giden Bir Plaka

Bu soruda uzayda giden bir plakaya etki eden kuvvetleri analiz ederek hareket denklemini elde ettik.. Kolay gelsin....

Termodinamik Bir Sistem

Bu soruda termodinamik bir sistemin analizini denge durumu koşullarını inceleyerek yaptık.. Kolay gelsin....