Category: Elektromanyetizma

Tek Çözüm Teoremi

Bu yazıda Laplace denklemini çözerken sıklıkla kullandığımız tek çözüm teoreminin ispatını sizlere sunduk....

Bir Dipol Etrafında Salınan Yük

Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths kitabındaki çok hoş bulduğumuz bir problemin çözümü. Sanki bir iple asılmışçasına, sabitlenmiş bir dipol etrafında bir noktasal yük salınımlar yapabiliyor(muş)....

Bir Küre Üzerinden Ortalama Elektrik Alan

Bir küre üzerinde oluşan ortalama elektrik alanın formülünü küre içindeki yüklerin toplam dipol momentiyle bağdaştıran hoş ve kısa bir formülün çıkarılışı. İyi çalışmalar…...

Dönen Yüklü Küresel Kabuk

Yüklü bir küresel kabuğu döndürdüğümüzde elbette bir manyetik alan oluşacaktır, sonuçta elimizde hareket eden yükler vardır. Ancak bu manyetik alan ne tür bir formda olacaktır? Kabuğun içindeki ve dışındaki noktalar için oluşan manyetik alan, ilk olarak vektör potansiyelinin integralle hesaplanmasıyla bulunmuştur. Önemli Not: Çözümün son sayfasında sondan ikinci satırda...

Topraklanmış Plakalar Arasında Bir Yük

Bu sorumuzda topraklanmış plakalar arasına konmuş noktasal bir yüke etki edecek kuvveti hesapladık. Hesaplamalarımızda görüntü yükü metodunu kullandık, sistemi inceleyebilmek için sonsuz görüntü yükü kullanmamız gerekti. Ardından bu görüntü yüklerini de dipol çiftleri gibi modelleyerek soruyu çözdük....

Manyetik Alandaki Halka

Bu soruda manyetik alanda yere düşmeye çalışan halkanın hareketini inceledik. Kolay gelsin....