Author: Alkın Kaz

Diskin Kütleçekim Alanı Altındaki Kütlenin Küçük Titreşimleri

Bu soru birçok açıdan öğreticidir. Tek boyutta Basit Harmonik Hareket (BHH) yapan bir cismin enerjisini genel olarak kinetik ve bir potansiyel (kimi zaman bir efektif potansiyel) toplamı olarak gösterebiliriz: E = K + V. Zamana göre türevini aldığımızda bu ifade, eğer potansiyel titreşimin olduğu ilgili değişkenin karesiyle orantılı ise...